www.honoorad.se

Uppdaterad

14

 Uppdaterad 2019-12-26

 

 

 

 Bilder: google

  

Här en bild av representanter från flera öråd som gästar Hönö öråd 27 februari 2017 för gemensamma frågor till kommunens dialogmöten under våren


Styrelserna i de olika öråden på våra tio öar inbjuds två gånger per termin till informationsmöten om vad som pågår i kommunen. Där lämnar vi i förväg in frågor och

kan också lämna synpunkter. Exempel på påverkan från Hönö öråd är dubbleringen av

gångtunnlar till nya vårdcentralen.

Nu bjuder vi in allmänheten till en sådan informationsträff. Har du ärenden du vill få svar på, ring eller maila Bengt Svanholm i styrelsen, se ovan, så vidarebefordrar jag frågan till kommunen.  Välkommen med frågor och till mötet den 18/4 Obs 2016!


  _________________________________________________

 

                                 ENSFYRARNA PÅ FOTÖ ÄR NU RIVNA

                                Läs mera om fyrarna under Bilder ovan

 _______________________________________________


                              Skolprojektet

Örådet har under hösten engagerat sig i det uppskjutna stora skolprojektet. Delar av

styrelsen har träffat tjänstemän och politiker vid flera tillfällen för att få svar på frågor

om innehåll och fysisk gestaltning som vi fått från elever, föräldrar och lärare.

Styrelsen har också på det nya året träffat representanter för lärare och föräldrar.

Närmast kommer ett möte att hållas med alla ansvariga i skolprojektets styrgrupp

för att få fullständiga svar på ställda frågor. Hör av dig till ordf Janne om du vill veta mer.


_______________________________________________________________________


                               Strandskyddet

 Örådet har lämnat remissvar på förslag från Länsstyrelsen om utökat strandskydd.                

 Sigvard Utbult och ordföranden Janne Gustafsson är kontaktpersoner.


___________________________________________________________________________


                              Översiktplanen

Hönö Öråd är med i samråd för ny ÖP16. Läs mer på kommunens hemsida:

www.ockero.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering 

Örådet representeras av Sigvard Utbult. Ring gärna honom om du har synpunkter

031-967389, 0707-332925

____________________________________________________________________________________

Under året tog vi upp Skolbyggena, Långholmen i Klova-hamnen och behovet av en Simhall, se nedan  

_____________________________________________________________________________________________________

     

                            Simhallsmötet

Läs referat och debatt i Torslandatidningen www.tidningen.se  i Tidningsarkivet V 15, 16, 17

Ord står mot ord mellan kommunalrådet och örådets inbjudna talare betr kostnader och genomförbarhet.


 _________________________________________________________________________________________________________

 Kallelse till årsmöte 2014 

Söndag 6 april kl 17-19 i Hönö Församlingshem. Obs tiden!

Tema: VARFÖR BYGGER VI INTE EN SIMHALL I KOMMUNEN?

Preliminär agenda för informations- och opinionsmötet 2014-04-06:

Tider ungefärliga

Kaffe serveras vid entrén och kan intagas under mötet

Kl 17     Årsmöte. Föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning delas ut på mötet

              Under Övriga frågor informeras om Länsstyrelsens förslag till utökade strandskyddsområden

17.30    Erling Eriksson, tf chef Riskhantering/Räddningschef om aktuella problem

              kring påskfyrar och buskörning

17.45    Tema SIMHALL: Inbjudna talare och politiker presenteras 

              Elisabeth Belgrano, Astrid Gustafsson, Bengt Svanholm inleder om behov och önskemål.

              Läget av insamlade namn redovisas. Jämförese med andra kommuner.

18.00    Tema SIMHALL: Projektörerna Malin Ahlstedt och Per Pilerot från PP Arkitekter informerar om

              projekthantering, kostnadskalkyler samt visar utförda projekt

18.15    Tema SIMHALL: Politikerna Arne Lernhag (m), Matz Torgeby (kd), Ingvar Svensson (fp), 

              Rolf Edvardsson (s), Boel Lanne (mp), repr. från (v) presenterar kort sina partiers

              syn på frågan

18.30    Tema SIMHALL: Debatt, ordet är fritt! Örådets ordförande Jan Gustafsson moderator

18.50    Tema SIMHALL: Ev opinionsyttring från mötet om en Medborgarmotion om simhall

19.00    Avslutning

ALLA VÄLKOMNA!

Bakgrund:

Till förra valet 2010 hade alla partier med simhall på sina valmanifest

Läs vad de sade då längre ned på denna sida. Dags att leva upp till löftena i årets val!

Det är obegripligt för många att vår skärgårdskommun inte anser sig ha råd med en simhall för motion,

rekreation och framför allt barnens simundervisning!


   Bilder: googleTill årsmötet har vi bjudit in ledande politiker från partierna att svara på denna och andra frågor

Simhallsprojektörer från PP arkitekter i Göteborg kommer att dela med sig av sina erfarenheter


Hönö Öråd stöder helhjärtat det pågående privata initiativet med namnlistor för en medborgarmotion.

Listorna finns på Tappen, Sigges, Bokhandeln m fl ställen!

Foton: BS, CÅ

På årsmötet tas också upp buset med street-racing på nätterna och kring påskfyrarna.

Representant från Räddningstjänsten är inbjuden.


ALLA VÄLKOMNA!


______________________________________________________________________________________ 

Ett 25-tal åhörare lyssnade på politiker, projektledare, skolchef och rektorerna på Bratteberg och Heden, se nedan 

Nya året startade med allmänt möte om skolorna onsdag 22 januari

Ni som missade detta möte 

eller kommunens på Nimbus dagen efter kan följa den pågående skolplaneringen på :

http://skolhusockero.wordpress.com/  eller bara www.skolhusockero.com

Inblandade planerare och politiker vill gärna ha era synpunkter!


Nya skolor på Hönö och Öckerö planeras

Hönö öråd inbjuder till allmänt möte med info och samtal om skolorna

onsdag 22 januari 2014 kl 19 - 21 i Hönö Församlingshem


Medverkande:

Ingvar Svensson, ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Torben Ferm, skolplanerare, projektledare

Kerstin B Schiller, skolchef

Karl-Johan Sjödin, rektor i Brattebergsskolan

Per Röjfors, rektor Hedenskolan

Peter Albinsson, vd Öbo


Det är stora saker som händer med ny högstadieskola på Heden och 

omfattande om- och nybyggnad på Bratteberg.

Senaste om de nya skolorna, visioner om byggnader och pedagogik,

trafiksäkra skolvägar och mycket mer kommer att avhandlas.

Enligt kommunens besked placeras den nya fritidsgården vid Bratteberg.

Planerarna är glada för att få det här tillfället att informera och

få synpunkter från allmänheten.


Alla välkomna! 

_____________________________________________________________________________________


REGISTRERAT MEDLEMSKAP I HÖNÖ ÖRÅD

Vill du ha utskick och info, se spalten t v

_____________________________________________________________________________________


SVAR på programutredningen Hönö Klåva:

Hela remissvaret under Dokument

Synpunkter på Program för Hönö Klåva

(2013-09-03, reviderat 2013-09-20), Dnr 0473/12

Hönö Öråd vill framföra allmänna synpunkter och bidra med ett alternativt förslag

till hotell- och lokaletablering. Planer och bilder bifogas.

 

Förslaget sammanfattat

Som ett alternativ till tidigare framfört alternativ med hotell på den plansprängda tomten i

Östra hamnen föreslår vi en ny hotellplacering på Sandviksholmebergets norra sida mot

varvet med visuell kontakt med Klåvas västra del. 


En gångbro kan byggas över Dyngesundet till Långholmen, där promenadvägar anläggs runt

holmen, läade av småskalig bebyggelse, sjöbodar i strandkanten med bryggor, sjömagasin,

ateljéer, uthyrningsstugor, inspirerat av klassiska västkustbyar. Nuvarande hus och bodar

på ön bevaras. Nya båtplatser kan muddras fram på NV-sidan.


Den planerade tomten i Östra hamnen reserveras i detta fall för en anläggning för olika

företag, universitets- och högskolefilialer samt ett konferenscenter med utsikt över Fotöbron

och i stimulerande skärgårdsmiljö i närhet av den gamla fiskehamnens sjöbodar och bryggor.

Västkustens skärgård, som av CNN rankats som världsattraktion för sin unika täta övärldsmiljö är

Öckerös främsta tillgång. Klovas täta traditionsbebyggelse är en viktig del av västkustkänslan.

Därefter är närheten till Göteborg med storstadens institutioner, arbetsplatser och kultur

kommunens näst viktigaste kvalitet.

Miljön och närheten är våra öars största tillgång.


Utställningen för om Långholmen på Öckerö bibliotek

Utställningstiden är förlängd till årsskiftet. Se även nedan.


Vill du bli en aktivare medlem i Hönö Öråd?

Läs hur du gör i info-spalten till vänster, så får du mail och blir uppdaterad om

vad som pågår i det kommunala och du får också ökad möjlighet att påverka.

Alla hönöbor är välkomna!


Hönö Öråd svarar Länsstyrelsen

Hönö ÖrådsSigvard Utbult svarade i Lokalbladet nr 8 sept-okt på ett yttrande från Länsstyrelsen om att all

planering i Öckerö kommun skall underställas granskning beträffande trafikbelastning på väg 155, se nedan

HÖNÖ ÖRÅD  HÄLSAR  GULL-BRITT EIDE VÄLKOMMEN SOM NY KOMMUNCHEF!

PÅ ÅRSMÖTET NEDAN PRESENTERADE HON SIG TILLSAMMANS MED SIN HUND BOBBY.

DÄR MEDVERKADE OCKSÅ ÖFAB:S VS HANS ANDREASSON MED INFORMATION OM

KOMMUNENS FASTIGHETERS UNDERHÅLL SAMT PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT.

TACK TILL ER BÅDA! DÄREFTER FÖLJDE HÖNÖ ÖRÅDS ÅRSSTÄMMA. TVÅ I STYRELSEN AVGICK OCH TVÅ NYA HÄLSADES VÄLKOMMEN.

 

____________________________________________________________________________________________________


Remissvar på planutredningen för Klåva

skickas till kommunen senast 22 nov -13

Information om utredningen av kommunen  tisdag 29 oktober kl 18-20 på Nimbus

Utredningen finns att läsa på Turistbyrån i Klåva, Öckerö Bibliotek, Kommunhuset,

där det också finns tryckta exemplar att hämta samt på kommunens hemsida www.ockero.seUtställning om Långholmen på Öckerö bibliotek

På Hönö öråds initiativ blir det en liten utställning med bilder och historiska notiser från Långholmen

på biblioteket. Den presenteras på en skärmpelare och en pärm att bläddra i.


Den sammanfaller tidsmässigt med publiceringen av planutredningen för HönöKlåva,

som pågår 23/9 till 22/11 då också remisstiden går ut för allmänhetens synpunkter. Se mer ovan!

Stig Karlsson och Bengt Svanholm har ställt samman utställningen
______________________________________________________________________________________________________


Tisdag 17/9 ordnade Hönö öråd en visning av Långholmen

för kommunstyrelsen m fl

Kommunalråd och -styrelse och kommunens ledande tjänstemän tillsammans med bod- och stugägare

De togs emot av Stig Karlsson och välkomnades in öppna bodar, stugor och varvet och fick en solig och blåsig promenad över

ön från öster till väster. Alla verkade överens om att här finns värden att vara rädd om.

_____________________________________________________


Visningen av Långholmen för allmänheten lördagen 17/8

 

Det blev en välbesökt visning av Långholmen i Klova hamn på lördagen 17/8 i strålande väder.


Hönö öråd ville följa upp vårens informationsmöten om den pågående planeringen av hamnområdet

med att ge folk en chans att med egna ögon se vad man diskuterar.


Samarbete med Hönö hembygdsförening och stug- och bodägarna etablerades.

Ö-varvet ställde upp med sin arbetsbåt med örådets ordförande Janne vid rodret och Rolf däcksman.

Kl 11 blev båten fullastad med intresserade besökare och många fler anslöt fram till kl 14.


Efter att ha sett interiörer i fiskebodarna, sillrökeriet och varvet  på den lilla holmen i Döingesundet

var de flesta överens om att här riskeras omistliga värden att gå förlorade.


Kommunen bör gå försiktigt fram för just kulturhistorien och berättelserna som finns i bebyggelsen

är enligt senaste forskning nyckeln till framgång för turismsatsningar i området.


Man hoppades att planerare och de beslutande också gör ett besök och tittar in i husen på ön.


Samråd med allmänheten skall enligt tidplan ske i sepember – oktober i höst.

Långholmen mötte med soligt och varmt väder

Stig berättar om Holmens historia för intresserade besökare

bland annat om ett tidigt havererat hotellprojekt -    här resterna

Markus och många på ön hade öppnat sina sjöbodar för besökarna

Håkan och Eva visade gamla varvet där snipor och träbåtar byggdes på varvsholmen i Döingesundet

Här har Håkan och företrädare strukit ur penseln och slipen fungerar än

Nästa generation är beredd att ta vid

Östra udden med första s/s Stockholms telegrafisthytt och samlingen röda sjöbodar i samtal över sundet     

På västra sidan bjöd Britt och Per på kaffe och kakor i den röda stugan

Västra udden med hamnpirarna                               Ännu en navigationshytt från Götaverken 

Sillsalteriet/rökeriet öppnades av Eva och Karl-Arne med en gammal silletikett från huset i handen    

Varvsholmen

 

Hönö öråd tackar alla för en härlig dag på Långholmen!

___________________________________________________________________________________________________

                              UTFLYKT TILL LÅNGHOLMEN                    

                             LÖRDAG 17 AUGUSTI 2013

 

  Kommunens arbete med en plan för utvecklingen av Hönö Klåva och Långholmen  

  fortsätter på samhällsbyggnadsförvaltningen under sommaren. Se mer på

   www.ockero.se/download/18.7babfa5c13f3bd24b811df/Uppdaterad+Projektplan+2013-05-28.pdf 

  Information och samråd med allmänheten avses ske i september–oktober

 

  Hönö Öråd i samarbete med Hönö Hembygdsförening och

  stugägarna på Långholmen bjuder in till visning av ön och

  bebyggelsen under ett par timmar lördag 17/8, kl 11 - 14

   PROGRAM:                                                ALLA VÄLKOMNA!


   Båttransport sker med båt fråm Ö-varvet från kajen vid Turistbyrån. Två stopp på Långholmen: 

   rökeriet i mån av plats samt östra bryggan.

   Terrängen är lite ruffig, så ta på er oömma skor. Klôvan (ravinen) på västra delen får man klättra

   förbi.  Hus- och bodägare håller öppet för besök och kan guida er. Välkomna!

                                 Vid otjänligt väder får vi tyvärr ställa in, klipporna är hala.__________________________________________________


FULLSATT I FÖRSAMLINGSHEMMET ONSD 15 MAJ

Politikerpanelen gav sina tankar om Klôva och Långholmen och svarade på frågor:

Marianne Lönn (fp), Nicklas Attefjord (mp), ArneLernhag (M), Jennie Wernäng (M) Ingvar Svensson (fp), Jan Utbult (Kd), Rolf Edvardsson (s),

Annika Andersson (V)

Örådets ordförande Janne Gustafsson och            Börje Hamnebo gav hamnens historia     Hans Taremark talade för hamnens bevarande

planarkitekt Robin Sjöström t h inledde  

Bengt Svanholm i örådet visade bilder från besök på Långholmen och ville flytta fokus för en ev hotelletablering till Sanden i östra hamnen

Bebyggelse på Långholmen

Klôvahamnen med Långholmen sedd från söder

V A D   H Ä N D E R   P Å   L Å N G H O L M E N

                O C H   K L Å V A   H A M N O M R Å D E T

VILL DU VETA MER OM PLANERNA FÖR KLÅVA OCH EV HOTELL PÅ LÅNGHOLMEN

KOM OCH LYSSNA OCH DEBATTERA MED KOMMUNENS POLITIKER PÅ ETT

UPPFÖLJNINGS MÖTE ONSDAG 15/5 KL 19-21

PLATS SOM TIDIGARE: FÖRSAMLINGSHEMMET HÖNÖ KYRKA

LOKALBLADET HAR ANNONS OM MÖTET OCH EN ARTIKEL OM HÖNÖ ÖRÅD

Representanter för kommunens politiska partier kommer och berättar om sina visioner och svarar på era frågor. Från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar planarkitekt Robin Sjöström.

                        A L L A   Ä R   V Ä L K O M N A !

Frågan om klovahamnens framtid fyllde församlingshemmet till sista plats med engagerade hönöbor och tillresta

Långholmen avgränsar Klåvahamnen åt söder. Dyngesundet omslutes av fiskelägena på Sandviks holme och Långholmen


AKTIVT MEDLEMSKAP

Vill du bli kontinuerligt uppdaterad med kommunal info och örådets meddelanden, skicka ett mail till mins@telia.com och sätt samtidigt in kr 50:-/år på örådets Bg-konto168-6146  ( aktivt medlemskap

enligt årsmötesbeslut )

________________________________________________________________________________________

VÄLBESÖKT INFORMATIONSMÖTE

Missa inte detta informationstillfälle om vad som är på gång i kommunen!

Mycket välkommen till årsmötet. Kaffe serveras.

Tisdagen 9 april kl 19-21 i Församlingshemmet

Läs mer om Klåvavisionerna i Torslanda-Tidningen v13:

http://pdf.tidningen.se/flashpublisher/magazine/264  sid 4

__________________________________________________________________________

Under våren fortsätter styrelsen att bevaka samhällsfrågor som berör oss på Hönö

och allmänna kommunala händelser.

Trafiksituationen kring den planerade nya vårdcentralen på Heden och

visionen om ett storhotell på Långholmen utanför Klovahamnen är exempel på

frågor att informera om och debattera på årsmötet 9 april.

Kommunchefens informationsmöten till alla örådens styrelser hålls under året

på tisdagar 19/2, 7/5, 10/9, 12/11. Har du något du vill att vi skall ta upp ,

hör då av dig till någon i styrelsen.


_______________________________________________________

 Efterlängtad asfaltering av gator på Hönö pågår. Mer under Bilder

_____________________________________________________________________

Kommunens planarkitekt Robin Sjöström, samhällsbyggnadschef Robert Svensson

och näringslivschef Katarina Stensryd informerade och tog emot synpunkter

Förutom den brännande frågan om framtidsplanerna för Klova fick vi veta mer om:

P-zon i Klova, Bovieran mm på Heinövallen, byggande på Nästås och Spindeln,

läget för ICA:s utbyggnad, trafiksäkerhetsutredningar generellt och särskilt för nya

Vårdcentralen på Heden, Hönö IS nya fotbollsplaner på Sudda + konferens- och

fotbollshall tillsammans med Missionskyrkan, ny Översiktsplan för hela kommunen

samt lite om planläget för ombyggnaden av Öckerö centrum.

Reportage från mötet i  Torslanda-Tidningen, v 16 sid 13 

http://pdf.tidningen.se/flashpublisher/magazine/269

Inledande årsmötesförhandlingar var snart avklarade. Alla hönöbor erbjuds att bli

"aktiva medlemmar" i Hönö öråd genom att lämna mailadress och betala kr 50:-/år

för löpande information från kommun och öråd.

Referat och bilder: Bengt Svanholm


_________________________________________________________________________________

vill du…   

 VETA MER...

…om vad som händer på Hönö och Öckerö kommun?

Det är mycket på gång nu inom samhällsbyggnadssektorn: ny Vårdcentral, planprogram för Hönö Klåva Hamn, byggande och anläggningar i Sandlyckan - på Sudda - på Heinövallen, ny sopstation vid Pinan, Öckerö centrum m m.

Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och planarkitekten Robin Sjöström informerar. Näringslivschefen Katarina Stensryd berättar mer om visionerna för Långholmen - Klåva Hamn

Läs mer om dessa i Torslanda-Tidningen v 13, sid 4


.honoorad.se     .

Tid:    Tisdag 9 april, kl 19-21

Plats: Hönö kyrkas församlingshem

Kaffe serveras – ALLA VÄLKOMNA!

VÄLBESÖKT ALLMÄNT MÖTE MÅNDAG 5 NOVEMBER OM SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR

Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och kommunalrådet Arne Lernhag informerade om allt som är på gång från Klåvaområdet i söder till ICA:s utbyggnad på Röd och nya Vårdcentralen på Heden i norr. Ett 50-tal åhörare passade på att ställa frågor om bland annat vad som händer  på Suddaområdet, ny sopstation på Pinan och planeringen av  Öckerö hamnplan.

Läs här reportaget i Torslanda-Tidningen v 46  14/11-12 eller på deras PDF www.tidningen.se

_

Men innan dess gav Freddy Ehrenholm från Öbo initierad information om den pågående

utbyggnaden av fibernät med början på Heden. Anslutningsavgiften är för en villaägare

kr 16.700:- inkl installation.

Här ovan ses Freddy t h och Robert och Arne tillsammans med Hönö Öråds ordförande

Janne Gustafsson t v.

___________________________________________________________________________________________


Från måndagens (24/9) hummerpremiär, några bilder från Klovahamnen före kl 7:

Foto: Bengt Svanholm

_______________________________________________________________________


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR MED HÖNÖ ÖRÅD

    Vill du medverka, kontakta valberedningens ordförande Marianne Lönn, tel 0704-422736

    eller någon i styrelsen!

  Avgående ordförande Sigvard Utbult tackas av nyvalde Jan Gustafsson


På årsmötet 2012-04-01 valdes följande styrelse för Hönö Öråd 2012

med funktioner beslutade på styrelsemöte samma dag


Styrelse för Hönö Öråd 2012:


Ordförande:                 Jan Gustafsson

Vice orförande:           Sigvard Utbult

Sekreterare:                Mats Nilsson 

Kassör:                          Marianne Skruf

Övriga ledamöter:      Jonas Ahrnberg

                                        Astrid Gustafsson

                                        Malin Hansson

                                        Stefan Ljungqvist

                                        Bengt Svanholm, info


Suppleanter:                Bertil Algotson

                                        Cecilia Grensner

                                        Per-Gunnar Tverelv

                                        Karin Widstam


På agendan:                  Färjetrafiken & väg 155, Klovas utveckling, Kommun-planer, -info, -koll, Taxi  färdtjänst,

                                         Datorer i skolan, Säkerhet i trafiken, Städdagar m m


Tack Rita Karolén de Koster med musikanter för kvällens underhållning med ö-målet i fokus!

Musikanterna Sigvard Utbult, Hasse Gustafsson,

Tony Rudberg och Bengt Svanholm sjöng och spelade

bl a Sigvards tonsatta dikter av Rita Karolén

____________________________________________________________________________________

Från örådets verksamhet 2011:

2 MW vindkraftverk, ca 70 m uppp till navet                                              Supplyfartyg på väg ut till parken

Å R S M Ö TE avhölls

Måndag 21 mars, kl 19 i Hönö församlingshem

med  information och diskussion om

 

● Vindkraftsplaner kring vår kommun

Dialogmöte i församlingshemmet                                                          foto Bengt Svanholm

Från höstens verksamhet informationsmötet 14 november 2011 med glädjande många besökare samt kommunchefen Ingvar TH Karlsson, planarkitekterna Susanne Härenstam och Sofia Wiman, näringslivschef Katarina Stensryd och Jessica Utbult från Klåva Centrumutveckling.

Läs TorslandaTidningens referat på www.tidningen.se  nr 46 och 47.


VINDKRAFT

Örådets styrelsemedlem Bengt Svanholm representerade de södra öarna på kommunens resa till östra England för att studera en vindkraftspark Scoby Sands utanför Great Yarmouth 16 -17 juni.

Resan anordnades  med anledning av Öckerö och Kungälvs kommuns planer på havsplacerad vindkraft nordväst om Rörö kring Stora Pölsan och Dörjeskär.

Öckerö planerar att gå till beslut i höst och vill bland annat  på detta sätt informera öråden om hur en sådan exploatering kan se ut i verkligheten.

e-on Englands vindkraftspark Scruby Sands planeras minst femdubblas inom närmaste framtiden

Eivor Jansson och Karin Egnell, Josefina Andersson samt Arne lernhag informerade. Protokoll från årsmötet och fylligare redogörelse kommer senare

Medverkande, fr v: Arne Lernhag, kommunalråd, Ola Carlson, Chalmers vindkraft, Sigvard Utbult, ordf Hönö Öråd, Ted Rosendahl, tidvattenkraftutvecklare Minesto, Pia Persson & Magnus Witting, Vindplats Göteborg - Gbg Energi

Vindkraftspark med 50 vindsnurror utanför Rörö och minst 12 st i inloppet  till Göteborg – från Danska Liljan och inåt - som är tänkta att vara 150 m höga och som skulle komma att utgöra ett iögonenfallande inslag i vår unika skärgårdsmiljö. Är det så det måste bli framtiden för att klara energibehovet  och kraven på minskade koldioxidutsläpp? Vad ger dessa satsningar och vad kostar det i förändrad miljö?


Representanter både för och emot en sådan utveckling samt även sakkunniga ifråga om alternativa energikällor gav sin syn samt svarade på frågor om framtida energilösningar

Särskilt inbjudna var projektledare Pia Persson & Magnus Witting, Göteborgs Energi,                     doc Ola Carlson, ansvarig för Chalmers vindkraftsuppdrag, civ ing Ted Rosendahl, utvecklare av tidvattenkraft hos Minesto samt kommunalrådet Arne Lernhag, som informerade om beslutsgången för Öckerö kommuns vindbruksplan väster om Rörö. Kungälvs kommun med vindkraftspark norr om Rörö har redan tagit beslut om sin vindbruksplan.

Intresserad åhörarskara på informationsmötet

● Ungdomssatsningar i Öckerö kommun

Utanför föreningslivet, vad finns det för våra ungdomar att göra och träffas på? Vilka är behoven och önskemålen? Vad görs och vad kan göras, hur skall det gå till? Hur har man gått tillväga på andra platser? Vilka finansieringsmöjligheter finns?

Särskilt inbjudna till att medverka i information och diskussion om detta var Eivor Jonsson, Öckerö Kommuns Kultur- & Fritidsförvaltning, några kommunpolitiker, Josefina Andersson från Leader Terra et Mares ungdomsprojekt Coola Krafter tillsammans med ungdomar, som med EU-bidrag fått hjälp att genom olika satsningar påverka sin vardag och fritidssysselsättningar till det bättre

   Styrelsen sammanträder  2011-03-07.                                                                         Bengt Svanholm tog bilden       

   Fr v Marianne Skruf,  Astrid Gustafsson,  ordf. Sigvard Utbult, Bertil Algotson, Janne Gustafsson, Mats NilssonFrån örådets verksamhet 2010:

Strax före valet i september 2010 anordnade Örådet en utfrågning av våra ledande politiker.

HÄR ÄR SVAREN FRÅN PARTIERNA. Frågorna hittar du nedanför.

Öckeröpolitiker till svars på Hönö

Politikerpanelen fr v

Rolf Edvardsson (s), Annika Andersson (v), Annelie Sundling (kd), Arne Lernhag (m), Birgitta Svensson (mp), Marianne Lönn (fp)


Hur ser framtiden ut i Öckerö kommun? Kan den småskaliga trevnaden behållas eller brer de storskaliga projekten ut sig även i skärgården? En fulltalig panel ledare från de politiska partierna i ö-kommunen gav intressanta svar på detta tema i en frågestund torsdagen 9/9 anordnad av Hönö Öråd.


Simhall – äntligen

Alla partierna önskar en simhall i sina program men det visade sig att pengar saknas. Nu verkar det kunna bli en lösning genom att Öckerö Marina Centrum, ÖMC planerar en träningsbassäng för räddningspersonal på Björnhuvudet. Allmänheten skulle då kunna  erbjudas tider då anläggningen inte används av ÖMC på kvällar och helger. De flesta kommunala simhallar går med förlust kring 6 - 7 Mkr/år och det finns det inte pengar till.

Två partier, (mp) och (v) ville koppla en ny fritidsgård till simhallen, gärna på Öckerö hamnplan.

Svårare var att få ett rejält besked om kommunalt ansvar för simundervisning åt alla barn, behovet i vår skärgårdskommun är uppenbart!

Grundskolan och sedan

Frågan var om partierna har program för att höja viljan att kvalificera sig till högre utbildning, särskilt pojkarna tenderar att halka efter. Problemet är gammalt, tidigare har man fått välbetalda jobb direkt från grundskolan. (s) har satt av 2 mkr för att stimulera mindre studiemotiverade ungdomar.

Särskilt nu sedan kommunen tagit över ägandet av den seglande gymnasieskolan i t/s Gunilla, en av de mest eftersökta i landet, vill man gärna se fler från öarna, som kan få del av denna förnämliga utbildning.

Direktfärja till Björkö

De regerande partierna (m) och (kd) menade att arbete pågår med att knyta ihop särskilt Björkö med de sammanhängande öarna. Många förslag prövas för att lösa denna angelägna fråga. Rolf Edvardsson (s) poängterade att vi måste få med oss bilarna i en direktförbindelse till Björkö.


Energi – vindkraft till havs?

Alla partierna verkar vara överens om kommunens linje att all energi som förbrukas i kommunen skall vara förnybar. Frågan ställdes om den måste vara lokalt producerad?

Särskilt den utredda placeringen av en stor vindkraftspark vid Stora Pölsan nordväst om Rörö ifrågasattes av örådet, som undrade om inte det innebär att sälja ut kommunens kanske viktigaste tillgång, skärgårdsmiljön?

Är det inte mer logiskt att köpa energin där den framställs mest effektivt och minst störande? Många nya hållbara lösningar har presenterats senaste tiden i rask takt, bl a tidvattenkraft. Vindkraft längs vägarna som i Halland och Västergötland är väl också att föredra?

 


Svaret från de samverkande partierna (m) och (kd) blev att utredningen har begärts som ett komplement till översiktsplanen men inga beslut har ännu tagits, man får väga allmännyttan mot ev negativ påverkan. Ärendet skall dock snart upp till beslut i kommunfullmäktige.

(s), (fp) och (mp) förhöll sig mer avvaktande.


Samhällsbyggnadsfrågor – högre hus mm

Med ett exempel från Hjo frågades om vi inte kan få se en upprustning av hamnmiljöerna. Varför har vi inte ett miljöråd eller t o m en stadsarkitekt?


På många platser är det kommunen som är ägare till befintliga hamnområden. Så är dock inte fallet i Öckerö kommun, utan här ägs hamnområdena huvudsakligen av de olika hamnföre-ningarna. Öckerö kommuns möjligheter är därför begränsade till att delta i förändring av den fysiska miljön inom hamnområdena. Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (m) tyckte dock att vi är på rätt väg med pågående uppsnyggning av Öckerö hamnplan, där kommunen äger viss del av marken och där de i övrigt genomförda förändringarna till stor del skett efter mångårigt samråd mellan Öckerö Hamn- & Fiskareförening, kommunen och näringslivet. I syfte att få till stånd önskvärda förbättringar även inom Hönö Klova hamnområde finns i dagsläget planer på att försöka etablera ett motsvarande samarbete även här, där det är hamn-föreningen som i stort sett äger alla mark.

Flera partier vill bygga högre hus. Där var alla överens om att det bara gäller 5-6 våningar och där det är lämpligt.

En allmän översyn av gamla otidsenliga detaljplaner, som hindrar önskade kompletteringsbyggen på rymliga tomter sades vara alldeles för kostsamt.


Konferenshotell i Östra hamnen?

Det hettade till när frågan om utfallet av en detaljplan från 2003 kom upp. Flera stora plåthallar har på senare tid byggts strandnära och intill det historiskt och kulturellt intressanta fiskeläget Sandviks holme. Kommer de återstående tomterna bli likadana? Nej, här avser nu kommunen ställa krav på mer nyanserad bebyggelse som främjar besöksnäringen, gärna ett konferenshotell med 60 - 80 rum. Nu väntar man bara på att intressenter skall dyka upp.

Se även bilder nedan


Golfens spelningar stoppade

Nästa känsliga fråga gällde bygglov till Golfens nya anläggning i Klova, framför allt dess ljudstörande utescen mot bostadsbebyggelsen. Många skrivelser har under sommaren kommit in från intillboende om detta. Den dystert gråa färgsättningen har många också undrat över.

Varför styrde inte kommunen över uteserveringen till andra sidan?

Här gav Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Matz Torgeby (kd) besked att kommunen stoppat spelningarna tills åtgärder vidtagits, som får ner ljudnivån från uppmätta 72 dB till tillåtna 45 dB. En översyn av bygglovsansökan skall också ske. Mycket olyckligt det som hänt, tyckte Torgeby. Vi har velat stötta Golfen.

Se även bild nedan


Öråden betyder något

Partierna framhåller gärna föreningarnas betydelse i den kommunala demokratin.

Tas öråden synpunkter på allvar? Risken med att förslag inte får gehör och åtgärdas blir att medborgarnas engagemang snabbt avtar. Hur kan ni politiker förändra sådana attityder, blev den avslutande frågan. -För tio år sedan var det annorlunda, idag har vi ett mycket gott samarbete, blev det samstämmiga svaret från politikerpanelen, som tackades för sin medverkan.


Ensfyrarna på Fotö hotade

Ett särskilt referat kommer inom kort om aktiviteterna för att om möjligt bevara fyrpelarna som ett kulturminne av en viktig epok i sjöfarten. Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg deltog med att understryka dessa fyrars unika funktion och utförande.

 SMÅSKALIGT - STORSKALIGT

FRÅGA VÅRA POLITIKER

OM FRAMTIDEN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

Alla partiledarna i kommunfullmäktige svarade på mötet

Torsdag 9 September kl 19-21  i Bergagårdsskolans bamba (=vallokalen) 

HÄR ÄR FRÅGORNA  FRÅN HÖNÖ ÖRÅD:

ALLMÄNT:  

       

1. SIMHALL


Alla partierna verkar överens om att vilja bygga en simhall, gärna kopplat med en ny fritidsgård för ungdomarna.

Det har vi i öråden alltid fått svaret att "det finns inga pengar till" när frågan kommit upp.

Finns det pengar nu? Var och när blir den realiserad?


2. SKOLAN


Vad har partierna för program för att höja viljan till att kvalificera sig till högre utbildning hos framför allt unga killar?

3. KOMMUNIKATION

Alla partierna vill förbättra kommunikationerna mellan öarna.

Hur har har ni tänkt att t ex Björkö skall knytas bättre samman med de ihopbyggda öarna? 

Kan det bli en snabb katamaranfärja för även bilar, som redan finns i Norges fjordar? 

 

4. ENERGI


Är alla partierna överens om kommunens linje att all energi skall vara lokalt producerad?

Är alla stolta över att sälja ut kommunens unika tillgång, den orörda havs- och skärgårdsmiljön, till vindkraftsindustrin?

Till vilket pris i förstörd miljö och anseende?


Är det inte mer logiskt att köpa den förnybara energin där den är effektivast framställd, oavsett var den är producerad?


5. SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR


a) Visar ett exempel från en i storlek jämförbar kommun, Hjo, där man nyligen upprustat belysningen och miljön i hamnen.

Vill partierna medverka till att höja nivån för utformningen av vår gemensamma fysiska miljö som allmänna platser, hamnar mm?


b) Varför har vi inte en stadsarkitekt och ett miljöråd i kommunen?


c) Varför är Stadsbyggnadsförvaltningen dimensionerad för att bara klara planläggning av 30 nya bostäder per år?


d) Några partier vill underlätta att bygga högre hus i kommunen. Hur höga, var då och varför?


e) Många bygglovssökande har upplevt att gamla detaljplaner hindrar  kompletteringsbyggande inom befintliga fastigheter?

Varför görs inte en allmän översyn av kommunens planer?


HÖNÖ:


6. ÖSTRA HAMNEN (bilder nedan)


Är partierna i ljuset av åren som gått, nöjda med utvecklingen av den 2003 fastlagda detaljplanen för Östra hamnen i Klova? 

Har det inte diskuterats i dåvarande Tekniska nämnden att undvika att stora plåtskjul liknande det som nyss byggts i strandnära läge?

Hur ser utvecklingen ut för de obebyggda tomterna?


7. GOLFEN (bilder nedan)


Hur kunde kommunen vid Golfens förnyelse  ge bygglov för en utescen, som uppenbarligen skulle permanenta och förlänga ett mångårigt elände med störande ljud?

Varför styrdes inte uteserveringen över till södra sidan?


8. FYRPELARNA PÅ FOTÖ


Från Hönö ser vi ännu de två återstående enslinjefyrarna på Fotös klippor. Sjöfartsverket hade redan i våras påbörjat rivningen av den ena, när enskilda fotö- och hönöbor ingrep och fick ett anstånd för att försöka bevara fyrpelarna som ett minne av en sjöfartsepok. De är imponerande stadigt byggda och förhandlingar med verket och markägarna pågår. Dock finns en rädsla hos de senare att ansvar skall läggas på ägarnas barn och barnbarn i framtiden om de till slut måste rivas.

Vill partierna och kommunen stödja strävandena att bevara pelarna?


DEMOKRATI:


9. ÖRÅDEN

I visioner och partiprogram framhålls vikten av att föreningslivet  blomstrar och att alla medborgare skall engageras i kommunens göranden.

Hur ser ni i partierna på örådens verksamhet? Tas örådens synpunkter på allvar eller avfärdas det som bara kringboendes gnäll , när något nytt skall genomföras?

Risken med att inte åtgärda enkla väl underbyggda förbättringar t ex i  trafikmiljön som föreslagits från ö- och byråd, är att det ideella engagemanget för vår genensmma omvärld mycket snabbt avtar.  Hur vill ni politiker förändra sådana attityder?

                                            ------------

Vad händer på Golfen?

Andreas Eriksson på Golfen berättar att där skall tillkomma 500 m2 festvåning med konferensmöjligheter, 8 bowlingbanor och en galleria med 6 butiker. Sportlife gym (f d Nika)flyttar dit, restaurangen byggs ut senare men redan v. 27 öppnar uteserveringen.

T h på bilden ovan ses scenen till uteserveringen. Oroande är att ljudet därfrån fortsätter studsa in mot de närboende men Andreas menar att det inte skall bli några problem. Många runt omkring har dock störts under sommaren. Åtgärder måste till för att minska ljudproblemen, det är uppenbart!

                                            ------------

Vad händer på brandtomten (Trubaduren)?

Bygglovsansökan är inlämnad för en tvåvåningsbyggnad ungefär lika stor som tidigare,

innehållande restaurang och butiker. Vi återkommer framöver.

                                            ------------

Har ni sett Ö-varvets nya hallbyggnad i ett underbart  utsiktsläge i östra hamnområdet?

Detta är inte mycket att säga om. Hallen följer och visar konsekvensen av kommunens fastlagda

detaljplan från 2003. 

Vad kommer härnäst?  Kan platsens fantastiska möjligheter ännu räddas ?

                                            ------------

Nya styrelsen sammanträder i kommunhuset 10-05-11                                        .... och testar efter stängning öppet möte utanför 

Fr v Bengt Svanholm, Sigvard Utbult, Mats Nilsson,

Jan Gustafsson, Lars-Erik Särnblom, Marianne Skruf

foto: Robert Lindberg

                                            ------------

Hönö Öråds styrelse sammanträdde måndagen 7 juni och 23 augusti för att planera höstens aktiviteter. Se ovan.

Dominerande fråga 7/6 blev frågan om KF:s antagande av detaljplan för ICA:s utbyggnad på Röd samt exploateringsavtal. Kritiska synpunkter som inkommit har inte bedömts hindra ett antagande.  Kommunfullmäktige antog planen 2010-06-10.

Detaljplan för mötes-och idrottshall på Suddaområdet (mittemot Betel)  antogs också.

                                            ------------

ÅRSMÖTET & DEBATT OM ICA:S UTBYGGNAD

Årsmötet söndag 21 mars blev välbesökt. Ca 50 personer hade lockats speciellt till debatten om ICA:s utbyggnadsplaner, vilka presenterades av ICA-handlaren Håkan Järnebratt samt Henrik Wahlström och Lars Ihre från ICA centralt. Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag och Samhällsbyggnadsnämndens Matz Torgeby svarade för kommunens ställningstaganden, varefter en livlig debatt följde.

 

PROTOKOLL och referat från årsmötet söndagen 2010-03-21 finns under Dokument och Debatt ovan


Minnesanteckningar från kommunens informationsmöte till öråden 2010-05-11

under Dokument ovan

                                                                           -------------

Mer information från kommunen på     www.ockero.se

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27


 

HÖNÖ ÖRÅD  HÄLSAR  GULL-BRITT EIDE VÄLKOMMEN SOM NY KOMMUNCHEF!

PÅ ÅRSMÖTET NEDAN PRESENTERADE HON SIG TILLSAMMANS MED SIN HUND BOBBY.

DÄR MEDVERKADE OCKSÅ ÖFAB:S VS HANS ANDREASSON MED INFORMATION OM

KOMMUNENS FASTIGHETERS UNDERHÅLL SAMT PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT.

TACK TILL ER BÅDA! DÄREFTER FÖLJDE HÖNÖ ÖRÅDS ÅRSSTÄMMA. TVÅ I STYRELSEN AVGICK OCH TVÅ NYA HÄLSADES VÄLKOMMEN.


Styrelserna i de olika öråden på våra tio öar inbjuds två gånger per termin till informationsmöten om vad som pågår i kommunen. Där lämnar vi i förväg in frågor och

kan också lämna synpunkter. Exempel på påverkan från Hönö öråd är dubbleringen av

gångtunnlar till nya vårdcentralen.

Nu bjuder vi in allmänheten till en sådan informationsträff. Har du ärenden du vill få svar på, ring eller maila Bengt Svanholm i styrelsen, se ovan, så vidarebefordrar jag frågan till kommunen.  Välkommen med frågor och till mötet den 18/4 Obs 2016!


                                 ENSFYRARNA PÅ FOTÖ ÄR NU RIVNA

                                Läs mera om fyrarna under Bilder ovan

 _______________________________________________


                              Skolprojektet

Örådet har under hösten engagerat sig i det uppskjutna stora skolprojektet. Delar av

styrelsen har träffat tjänstemän och politiker vid flera tillfällen för att få svar på frågor

om innehåll och fysisk gestaltning som vi fått från elever, föräldrar och lärare.

Styrelsen har också på det nya året träffat representanter för lärare och föräldrar.

Närmast kommer ett möte att hållas med alla ansvariga i skolprojektets styrgrupp

för att få fullständiga svar på ställda frågor. Hör av dig till ordf Janne om du vill veta mer.


_______________________________________________________________________


                               Strandskyddet

 Örådet har lämnat remissvar på förslag från Länsstyrelsen om utökat strandskydd.                

 Sigvard Utbult och ordföranden Janne Gustafsson är kontaktpersoner.


___________________________________________________________________________


                              Översiktplanen

Hönö Öråd är med i samråd för ny ÖP16. Läs mer på kommunens hemsida:

www.ockero.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering 

Örådet representeras av Sigvard Utbult. Ring gärna honom om du har synpunkter

031-967389, 0707-332925

____________________________________________________________________________________

  _________________________________________________

 

Under året tog vi upp Skolbyggena, Långholmen i Klova-hamnen och behovet av en Simhall, se nedan  

_____________________________________________________________________________________________________

     

                            Simhallsmötet

Läs referat och debatt i Torslandatidningen www.tidningen.se  i Tidningsarkivet V 15, 16, 17

Ord står mot ord mellan kommunalrådet och örådets inbjudna talare betr kostnader och genomförbarhet.


 _________________________________________________________________________________________________________

 Kallelse till årsmöte 2014 

Söndag 6 april kl 17-19 i Hönö Församlingshem. Obs tiden!

Tema: VARFÖR BYGGER VI INTE EN SIMHALL I KOMMUNEN?

Preliminär agenda för informations- och opinionsmötet 2014-04-06:

Tider ungefärliga

Kaffe serveras vid entrén och kan intagas under mötet

Kl 17     Årsmöte. Föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning delas ut på mötet

              Under Övriga frågor informeras om Länsstyrelsens förslag till utökade strandskyddsområden

17.30    Erling Eriksson, tf chef Riskhantering/Räddningschef om aktuella problem

              kring påskfyrar och buskörning

17.45    Tema SIMHALL: Inbjudna talare och politiker presenteras 

              Elisabeth Belgrano, Astrid Gustafsson, Bengt Svanholm inleder om behov och önskemål.

              Läget av insamlade namn redovisas. Jämförese med andra kommuner.

18.00    Tema SIMHALL: Projektörerna Malin Ahlstedt och Per Pilerot från PP Arkitekter informerar om

              projekthantering, kostnadskalkyler samt visar utförda projekt

18.15    Tema SIMHALL: Politikerna Arne Lernhag (m), Matz Torgeby (kd), Ingvar Svensson (fp), 

              Rolf Edvardsson (s), Boel Lanne (mp), repr. från (v) presenterar kort sina partiers

              syn på frågan

18.30    Tema SIMHALL: Debatt, ordet är fritt! Örådets ordförande Jan Gustafsson moderator

18.50    Tema SIMHALL: Ev opinionsyttring från mötet om en Medborgarmotion om simhall

19.00    Avslutning

ALLA VÄLKOMNA!

Foton: BS, CÅ

 Bilder: google

På årsmötet tas också upp buset med street-racing på nätterna och kring påskfyrarna.

Representant från Räddningstjänsten är inbjuden.


ALLA VÄLKOMNA!


______________________________________________________________________________________ 

Bakgrund:

Till förra valet 2010 hade alla partier med simhall på sina valmanifest

Läs vad de sade då längre ned på denna sida. Dags att leva upp till löftena i årets val!

Det är obegripligt för många att vår skärgårdskommun inte anser sig ha råd med en simhall för motion,

rekreation och framför allt barnens simundervisning!


   Bilder: googleTill årsmötet har vi bjudit in ledande politiker från partierna att svara på denna och andra frågor

Simhallsprojektörer från PP arkitekter i Göteborg kommer att dela med sig av sina erfarenheter


Hönö Öråd stöder helhjärtat det pågående privata initiativet med namnlistor för en medborgarmotion.

Listorna finns på Tappen, Sigges, Bokhandeln m fl ställen!

  

Ett 25-tal åhörare lyssnade på politiker, projektledare, skolchef och rektorerna på Bratteberg och Heden, se nedan 

Nya året startade med allmänt möte om skolorna onsdag 22 januari

Ni som missade detta möte 

eller kommunens på Nimbus dagen efter kan följa den pågående skolplaneringen på :

http://skolhusockero.wordpress.com/  eller bara www.skolhusockero.com

Inblandade planerare och politiker vill gärna ha era synpunkter!


Nya skolor på Hönö och Öckerö planeras

Hönö öråd inbjuder till allmänt möte med info och samtal om skolorna

onsdag 22 januari 2014 kl 19 - 21 i Hönö Församlingshem


Medverkande:

Ingvar Svensson, ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Torben Ferm, skolplanerare, projektledare

Kerstin B Schiller, skolchef

Karl-Johan Sjödin, rektor i Brattebergsskolan

Per Röjfors, rektor Hedenskolan

Peter Albinsson, vd Öbo


Det är stora saker som händer med ny högstadieskola på Heden och 

omfattande om- och nybyggnad på Bratteberg.

Senaste om de nya skolorna, visioner om byggnader och pedagogik,

trafiksäkra skolvägar och mycket mer kommer att avhandlas.

Enligt kommunens besked placeras den nya fritidsgården vid Bratteberg.

Planerarna är glada för att få det här tillfället att informera och

få synpunkter från allmänheten.


Alla välkomna! 

_____________________________________________________________________________________


REGISTRERAT MEDLEMSKAP I HÖNÖ ÖRÅD

Vill du ha utskick och info, se spalten t v

_____________________________________________________________________________________


SVAR på programutredningen Hönö Klåva:

Hela remissvaret under Dokument

Här en bild av representanter från flera öråd som gästar Hönö öråd 27 februari 2017 för gemensamma frågor till kommunens dialogmöten under våren

www.honoorad.se

Uppdaterad

14

 Uppdaterad 2023-04-27


 Välkomna att höra om byggnaden på   Pinan som byggs för olika ändamål, bl a

 ny Willys-affär, Allt i Bil, bilprovning,       Systembolaget, Nordic Wellness m m

 Se affischen härintill!

 Kommunalrådet Jan Utbult berättar       sedan om mer aktuellt på Hönö

 

 

 

Synpunkter på Program för Hönö Klåva

(2013-09-03, reviderat 2013-09-20), Dnr 0473/12

Hönö Öråd vill framföra allmänna synpunkter och bidra med ett alternativt förslag

till hotell- och lokaletablering. Planer och bilder bifogas.

 

Förslaget sammanfattat

Som ett alternativ till tidigare framfört alternativ med hotell på den plansprängda tomten i

Östra hamnen föreslår vi en ny hotellplacering på Sandviksholmebergets norra sida mot

varvet med visuell kontakt med Klåvas västra del. 


En gångbro kan byggas över Dyngesundet till Långholmen, där promenadvägar anläggs runt

holmen, läade av småskalig bebyggelse, sjöbodar i strandkanten med bryggor, sjömagasin,

ateljéer, uthyrningsstugor, inspirerat av klassiska västkustbyar. Nuvarande hus och bodar

på ön bevaras. Nya båtplatser kan muddras fram på NV-sidan.


Den planerade tomten i Östra hamnen reserveras i detta fall för en anläggning för olika

företag, universitets- och högskolefilialer samt ett konferenscenter med utsikt över Fotöbron

och i stimulerande skärgårdsmiljö i närhet av den gamla fiskehamnens sjöbodar och bryggor.

Västkustens skärgård, som av CNN rankats som världsattraktion för sin unika täta övärldsmiljö är

Öckerös främsta tillgång. Klovas täta traditionsbebyggelse är en viktig del av västkustkänslan.

Därefter är närheten till Göteborg med storstadens institutioner, arbetsplatser och kultur

kommunens näst viktigaste kvalitet.

Miljön och närheten är våra öars största tillgång.


Utställningen för om Långholmen på Öckerö bibliotek

Utställningstiden är förlängd till årsskiftet. Se även nedan.


Vill du bli en aktivare medlem i Hönö Öråd?

Läs hur du gör i info-spalten till vänster, så får du mail och blir uppdaterad om

vad som pågår i det kommunala och du får också ökad möjlighet att påverka.

Alla hönöbor är välkomna!


Hönö Öråd svarar Länsstyrelsen

Hönö ÖrådsSigvard Utbult svarade i Lokalbladet nr 8 sept-okt på ett yttrande från Länsstyrelsen om att all

planering i Öckerö kommun skall underställas granskning beträffande trafikbelastning på väg 155, se nedan

____________________________________________________________________________________________________


Remissvar på planutredningen för Klåva

skickas till kommunen senast 22 nov -13

Information om utredningen av kommunen  tisdag 29 oktober kl 18-20 på Nimbus

Utredningen finns att läsa på Turistbyrån i Klåva, Öckerö Bibliotek, Kommunhuset,

där det också finns tryckta exemplar att hämta samt på kommunens hemsida www.ockero.seUtställning om Långholmen på Öckerö bibliotek

På Hönö öråds initiativ blir det en liten utställning med bilder och historiska notiser från Långholmen

på biblioteket. Den presenteras på en skärmpelare och en pärm att bläddra i.


Den sammanfaller tidsmässigt med publiceringen av planutredningen för HönöKlåva,

som pågår 23/9 till 22/11 då också remisstiden går ut för allmänhetens synpunkter. Se mer ovan!

Stig Karlsson och Bengt Svanholm har ställt samman utställningen
______________________________________________________________________________________________________


Tisdag 17/9 ordnade Hönö öråd en visning av Långholmen

för kommunstyrelsen m fl

Kommunalråd och -styrelse och kommunens ledande tjänstemän tillsammans med bod- och stugägare

De togs emot av Stig Karlsson och välkomnades in öppna bodar, stugor och varvet och fick en solig och blåsig promenad över

ön från öster till väster. Alla verkade överens om att här finns värden att vara rädd om.

_____________________________________________________


Visningen av Långholmen för allmänheten lördagen 17/8

 

Det blev en välbesökt visning av Långholmen i Klova hamn på lördagen 17/8 i strålande väder.


Hönö öråd ville följa upp vårens informationsmöten om den pågående planeringen av hamnområdet

med att ge folk en chans att med egna ögon se vad man diskuterar.


Samarbete med Hönö hembygdsförening och stug- och bodägarna etablerades.

Ö-varvet ställde upp med sin arbetsbåt med örådets ordförande Janne vid rodret och Rolf däcksman.

Kl 11 blev båten fullastad med intresserade besökare och många fler anslöt fram till kl 14.


Efter att ha sett interiörer i fiskebodarna, sillrökeriet och varvet  på den lilla holmen i Döingesundet

var de flesta överens om att här riskeras omistliga värden att gå förlorade.


Kommunen bör gå försiktigt fram för just kulturhistorien och berättelserna som finns i bebyggelsen

är enligt senaste forskning nyckeln till framgång för turismsatsningar i området.


Man hoppades att planerare och de beslutande också gör ett besök och tittar in i husen på ön.


Samråd med allmänheten skall enligt tidplan ske i sepember – oktober i höst.

Långholmen mötte med soligt och varmt väder

Stig berättar om Holmens historia för intresserade besökare

bland annat om ett tidigt havererat hotellprojekt -    här resterna

Markus och många på ön hade öppnat sina sjöbodar för besökarna

Håkan och Eva visade gamla varvet där snipor och träbåtar byggdes på varvsholmen i Döingesundet

Här har Håkan och företrädare strukit ur penseln och slipen fungerar än

Nästa generation är beredd att ta vid

Östra udden med första s/s Stockholms telegrafisthytt och samlingen röda sjöbodar i samtal över sundet     

På västra sidan bjöd Britt och Per på kaffe och kakor i den röda stugan

Västra udden med hamnpirarna                               Ännu en navigationshytt från Götaverken 

Sillsalteriet/rökeriet öppnades av Eva och Karl-Arne med en gammal silletikett från huset i handen    

Varvsholmen

 

Hönö öråd tackar alla för en härlig dag på Långholmen!

___________________________________________________________________________________________________

                              UTFLYKT TILL LÅNGHOLMEN                    

                             LÖRDAG 17 AUGUSTI 2013

 

  Kommunens arbete med en plan för utvecklingen av Hönö Klåva och Långholmen  

  fortsätter på samhällsbyggnadsförvaltningen under sommaren. Se mer på

   www.ockero.se/download/18.7babfa5c13f3bd24b811df/Uppdaterad+Projektplan+2013-05-28.pdf 

  Information och samråd med allmänheten avses ske i september–oktober

 

  Hönö Öråd i samarbete med Hönö Hembygdsförening och

  stugägarna på Långholmen bjuder in till visning av ön och

  bebyggelsen under ett par timmar lördag 17/8, kl 11 - 14

   PROGRAM:                                                ALLA VÄLKOMNA!


   Båttransport sker med båt fråm Ö-varvet från kajen vid Turistbyrån. Två stopp på Långholmen: 

   rökeriet i mån av plats samt östra bryggan.

   Terrängen är lite ruffig, så ta på er oömma skor. Klôvan (ravinen) på västra delen får man klättra

   förbi.  Hus- och bodägare håller öppet för besök och kan guida er. Välkomna!

                                 Vid otjänligt väder får vi tyvärr ställa in, klipporna är hala.__________________________________________________


FULLSATT I FÖRSAMLINGSHEMMET ONSD 15 MAJ

Politikerpanelen gav sina tankar om Klôva och Långholmen och svarade på frågor:

Marianne Lönn (fp), Nicklas Attefjord (mp), ArneLernhag (M), Jennie Wernäng (M) Ingvar Svensson (fp), Jan Utbult (Kd), Rolf Edvardsson (s),

Annika Andersson (V)

Örådets ordförande Janne Gustafsson och            Börje Hamnebo gav hamnens historia     Hans Taremark talade för hamnens bevarande

planarkitekt Robin Sjöström t h inledde  

Bengt Svanholm i örådet visade bilder från besök på Långholmen och ville flytta fokus för en ev hotelletablering till Sanden i östra hamnen

Bebyggelse på Långholmen

Klôvahamnen med Långholmen sedd från söder

V A D   H Ä N D E R   P Å   L Å N G H O L M E N

                O C H   K L Å V A   H A M N O M R Å D E T

VILL DU VETA MER OM PLANERNA FÖR KLÅVA OCH EV HOTELL PÅ LÅNGHOLMEN

KOM OCH LYSSNA OCH DEBATTERA MED KOMMUNENS POLITIKER PÅ ETT

UPPFÖLJNINGS MÖTE ONSDAG 15/5 KL 19-21

PLATS SOM TIDIGARE: FÖRSAMLINGSHEMMET HÖNÖ KYRKA

LOKALBLADET HAR ANNONS OM MÖTET OCH EN ARTIKEL OM HÖNÖ ÖRÅD

Representanter för kommunens politiska partier kommer och berättar om sina visioner och svarar på era frågor. Från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar planarkitekt Robin Sjöström.

                        A L L A   Ä R   V Ä L K O M N A !

Frågan om klovahamnens framtid fyllde församlingshemmet till sista plats med engagerade hönöbor och tillresta

Långholmen avgränsar Klåvahamnen åt söder. Dyngesundet omslutes av fiskelägena på Sandviks holme och Långholmen


AKTIVT MEDLEMSKAP

Vill du bli kontinuerligt uppdaterad med kommunal info och örådets meddelanden, skicka ett mail till mins@telia.com och sätt samtidigt in kr 50:-/år på örådets Bg-konto168-6146  ( aktivt medlemskap

enligt årsmötesbeslut )

________________________________________________________________________________________

VÄLBESÖKT INFORMATIONSMÖTE

Missa inte detta informationstillfälle om vad som är på gång i kommunen!

Mycket välkommen till årsmötet. Kaffe serveras.

Tisdagen 9 april kl 19-21 i Församlingshemmet

Läs mer om Klåvavisionerna i Torslanda-Tidningen v13:

http://pdf.tidningen.se/flashpublisher/magazine/264  sid 4

__________________________________________________________________________

Under våren fortsätter styrelsen att bevaka samhällsfrågor som berör oss på Hönö

och allmänna kommunala händelser.

Trafiksituationen kring den planerade nya vårdcentralen på Heden och

visionen om ett storhotell på Långholmen utanför Klovahamnen är exempel på

frågor att informera om och debattera på årsmötet 9 april.

Kommunchefens informationsmöten till alla örådens styrelser hålls under året

på tisdagar 19/2, 7/5, 10/9, 12/11. Har du något du vill att vi skall ta upp ,

hör då av dig till någon i styrelsen.


_______________________________________________________

 Efterlängtad asfaltering av gator på Hönö pågår. Mer under Bilder

_____________________________________________________________________

Kommunens planarkitekt Robin Sjöström, samhällsbyggnadschef Robert Svensson

och näringslivschef Katarina Stensryd informerade och tog emot synpunkter

Förutom den brännande frågan om framtidsplanerna för Klova fick vi veta mer om:

P-zon i Klova, Bovieran mm på Heinövallen, byggande på Nästås och Spindeln,

läget för ICA:s utbyggnad, trafiksäkerhetsutredningar generellt och särskilt för nya

Vårdcentralen på Heden, Hönö IS nya fotbollsplaner på Sudda + konferens- och

fotbollshall tillsammans med Missionskyrkan, ny Översiktsplan för hela kommunen

samt lite om planläget för ombyggnaden av Öckerö centrum.

Reportage från mötet i  Torslanda-Tidningen, v 16 sid 13 

http://pdf.tidningen.se/flashpublisher/magazine/269

Inledande årsmötesförhandlingar var snart avklarade. Alla hönöbor erbjuds att bli

"aktiva medlemmar" i Hönö öråd genom att lämna mailadress och betala kr 50:-/år

för löpande information från kommun och öråd.

Referat och bilder: Bengt Svanholm


_________________________________________________________________________________

vill du…   

 VETA MER...

…om vad som händer på Hönö och Öckerö kommun?

Det är mycket på gång nu inom samhällsbyggnadssektorn: ny Vårdcentral, planprogram för Hönö Klåva Hamn, byggande och anläggningar i Sandlyckan - på Sudda - på Heinövallen, ny sopstation vid Pinan, Öckerö centrum m m.

Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och planarkitekten Robin Sjöström informerar. Näringslivschefen Katarina Stensryd berättar mer om visionerna för Långholmen - Klåva Hamn

Läs mer om dessa i Torslanda-Tidningen v 13, sid 4


.honoorad.se     .

Tid:    Tisdag 9 april, kl 19-21

Plats: Hönö kyrkas församlingshem

Kaffe serveras – ALLA VÄLKOMNA!

VÄLBESÖKT ALLMÄNT MÖTE MÅNDAG 5 NOVEMBER OM SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR

Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och kommunalrådet Arne Lernhag informerade om allt som är på gång från Klåvaområdet i söder till ICA:s utbyggnad på Röd och nya Vårdcentralen på Heden i norr. Ett 50-tal åhörare passade på att ställa frågor om bland annat vad som händer  på Suddaområdet, ny sopstation på Pinan och planeringen av  Öckerö hamnplan.

Läs här reportaget i Torslanda-Tidningen v 46  14/11-12 eller på deras PDF www.tidningen.se

_

Men innan dess gav Freddy Ehrenholm från Öbo initierad information om den pågående

utbyggnaden av fibernät med början på Heden. Anslutningsavgiften är för en villaägare

kr 16.700:- inkl installation.

Här ovan ses Freddy t h och Robert och Arne tillsammans med Hönö Öråds ordförande

Janne Gustafsson t v.

___________________________________________________________________________________________


Från måndagens (24/9) hummerpremiär, några bilder från Klovahamnen före kl 7:

Foto: Bengt Svanholm

_______________________________________________________________________


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR MED HÖNÖ ÖRÅD

    Vill du medverka, kontakta valberedningens ordförande Marianne Lönn, tel 0704-422736

    eller någon i styrelsen!

  Avgående ordförande Sigvard Utbult tackas av nyvalde Jan Gustafsson


På årsmötet 2012-04-01 valdes följande styrelse för Hönö Öråd 2012

med funktioner beslutade på styrelsemöte samma dag


Styrelse för Hönö Öråd 2012:


Ordförande:                 Jan Gustafsson

Vice orförande:           Sigvard Utbult

Sekreterare:                Mats Nilsson 

Kassör:                          Marianne Skruf

Övriga ledamöter:      Jonas Ahrnberg

                                        Astrid Gustafsson

                                        Malin Hansson

                                        Stefan Ljungqvist

                                        Bengt Svanholm, info


Suppleanter:                Bertil Algotson

                                        Cecilia Grensner

                                        Per-Gunnar Tverelv

                                        Karin Widstam


På agendan:                  Färjetrafiken & väg 155, Klovas utveckling, Kommun-planer, -info, -koll, Taxi  färdtjänst,

                                         Datorer i skolan, Säkerhet i trafiken, Städdagar m m


Tack Rita Karolén de Koster med musikanter för kvällens underhållning med ö-målet i fokus!

Musikanterna Sigvard Utbult, Hasse Gustafsson,

Tony Rudberg och Bengt Svanholm sjöng och spelade

bl a Sigvards tonsatta dikter av Rita Karolén

____________________________________________________________________________________

Från örådets verksamhet 2011:

2 MW vindkraftverk, ca 70 m uppp till navet                                              Supplyfartyg på väg ut till parken

Å R S M Ö TE avhölls

Måndag 21 mars, kl 19 i Hönö församlingshem

med  information och diskussion om

 

● Vindkraftsplaner kring vår kommun

Dialogmöte i församlingshemmet                                                          foto Bengt Svanholm

Från höstens verksamhet informationsmötet 14 november 2011 med glädjande många besökare samt kommunchefen Ingvar TH Karlsson, planarkitekterna Susanne Härenstam och Sofia Wiman, näringslivschef Katarina Stensryd och Jessica Utbult från Klåva Centrumutveckling.

Läs TorslandaTidningens referat på www.tidningen.se  nr 46 och 47.


VINDKRAFT

Örådets styrelsemedlem Bengt Svanholm representerade de södra öarna på kommunens resa till östra England för att studera en vindkraftspark Scoby Sands utanför Great Yarmouth 16 -17 juni.

Resan anordnades  med anledning av Öckerö och Kungälvs kommuns planer på havsplacerad vindkraft nordväst om Rörö kring Stora Pölsan och Dörjeskär.

Öckerö planerar att gå till beslut i höst och vill bland annat  på detta sätt informera öråden om hur en sådan exploatering kan se ut i verkligheten.

e-on Englands vindkraftspark Scruby Sands planeras minst femdubblas inom närmaste framtiden

Eivor Jansson och Karin Egnell, Josefina Andersson samt Arne lernhag informerade. Protokoll från årsmötet och fylligare redogörelse kommer senare

Medverkande, fr v: Arne Lernhag, kommunalråd, Ola Carlson, Chalmers vindkraft, Sigvard Utbult, ordf Hönö Öråd, Ted Rosendahl, tidvattenkraftutvecklare Minesto, Pia Persson & Magnus Witting, Vindplats Göteborg - Gbg Energi

Vindkraftspark med 50 vindsnurror utanför Rörö och minst 12 st i inloppet  till Göteborg – från Danska Liljan och inåt - som är tänkta att vara 150 m höga och som skulle komma att utgöra ett iögonenfallande inslag i vår unika skärgårdsmiljö. Är det så det måste bli framtiden för att klara energibehovet  och kraven på minskade koldioxidutsläpp? Vad ger dessa satsningar och vad kostar det i förändrad miljö?


Representanter både för och emot en sådan utveckling samt även sakkunniga ifråga om alternativa energikällor gav sin syn samt svarade på frågor om framtida energilösningar

Särskilt inbjudna var projektledare Pia Persson & Magnus Witting, Göteborgs Energi,                     doc Ola Carlson, ansvarig för Chalmers vindkraftsuppdrag, civ ing Ted Rosendahl, utvecklare av tidvattenkraft hos Minesto samt kommunalrådet Arne Lernhag, som informerade om beslutsgången för Öckerö kommuns vindbruksplan väster om Rörö. Kungälvs kommun med vindkraftspark norr om Rörö har redan tagit beslut om sin vindbruksplan.

Intresserad åhörarskara på informationsmötet

● Ungdomssatsningar i Öckerö kommun

Utanför föreningslivet, vad finns det för våra ungdomar att göra och träffas på? Vilka är behoven och önskemålen? Vad görs och vad kan göras, hur skall det gå till? Hur har man gått tillväga på andra platser? Vilka finansieringsmöjligheter finns?

Särskilt inbjudna till att medverka i information och diskussion om detta var Eivor Jonsson, Öckerö Kommuns Kultur- & Fritidsförvaltning, några kommunpolitiker, Josefina Andersson från Leader Terra et Mares ungdomsprojekt Coola Krafter tillsammans med ungdomar, som med EU-bidrag fått hjälp att genom olika satsningar påverka sin vardag och fritidssysselsättningar till det bättre

   Styrelsen sammanträder  2011-03-07.                                                                         Bengt Svanholm tog bilden       

   Fr v Marianne Skruf,  Astrid Gustafsson,  ordf. Sigvard Utbult, Bertil Algotson, Janne Gustafsson, Mats NilssonFrån örådets verksamhet 2010:

Strax före valet i september 2010 anordnade Örådet en utfrågning av våra ledande politiker.

HÄR ÄR SVAREN FRÅN PARTIERNA. Frågorna hittar du nedanför.

Öckeröpolitiker till svars på Hönö

Politikerpanelen fr v

Rolf Edvardsson (s), Annika Andersson (v), Annelie Sundling (kd), Arne Lernhag (m), Birgitta Svensson (mp), Marianne Lönn (fp)


Hur ser framtiden ut i Öckerö kommun? Kan den småskaliga trevnaden behållas eller brer de storskaliga projekten ut sig även i skärgården? En fulltalig panel ledare från de politiska partierna i ö-kommunen gav intressanta svar på detta tema i en frågestund torsdagen 9/9 anordnad av Hönö Öråd.


Simhall – äntligen

Alla partierna önskar en simhall i sina program men det visade sig att pengar saknas. Nu verkar det kunna bli en lösning genom att Öckerö Marina Centrum, ÖMC planerar en träningsbassäng för räddningspersonal på Björnhuvudet. Allmänheten skulle då kunna  erbjudas tider då anläggningen inte används av ÖMC på kvällar och helger. De flesta kommunala simhallar går med förlust kring 6 - 7 Mkr/år och det finns det inte pengar till.

Två partier, (mp) och (v) ville koppla en ny fritidsgård till simhallen, gärna på Öckerö hamnplan.

Svårare var att få ett rejält besked om kommunalt ansvar för simundervisning åt alla barn, behovet i vår skärgårdskommun är uppenbart!

Grundskolan och sedan

Frågan var om partierna har program för att höja viljan att kvalificera sig till högre utbildning, särskilt pojkarna tenderar att halka efter. Problemet är gammalt, tidigare har man fått välbetalda jobb direkt från grundskolan. (s) har satt av 2 mkr för att stimulera mindre studiemotiverade ungdomar.

Särskilt nu sedan kommunen tagit över ägandet av den seglande gymnasieskolan i t/s Gunilla, en av de mest eftersökta i landet, vill man gärna se fler från öarna, som kan få del av denna förnämliga utbildning.

Direktfärja till Björkö

De regerande partierna (m) och (kd) menade att arbete pågår med att knyta ihop särskilt Björkö med de sammanhängande öarna. Många förslag prövas för att lösa denna angelägna fråga. Rolf Edvardsson (s) poängterade att vi måste få med oss bilarna i en direktförbindelse till Björkö.


Energi – vindkraft till havs?

Alla partierna verkar vara överens om kommunens linje att all energi som förbrukas i kommunen skall vara förnybar. Frågan ställdes om den måste vara lokalt producerad?

Särskilt den utredda placeringen av en stor vindkraftspark vid Stora Pölsan nordväst om Rörö ifrågasattes av örådet, som undrade om inte det innebär att sälja ut kommunens kanske viktigaste tillgång, skärgårdsmiljön?

Är det inte mer logiskt att köpa energin där den framställs mest effektivt och minst störande? Många nya hållbara lösningar har presenterats senaste tiden i rask takt, bl a tidvattenkraft. Vindkraft längs vägarna som i Halland och Västergötland är väl också att föredra?

 


Svaret från de samverkande partierna (m) och (kd) blev att utredningen har begärts som ett komplement till översiktsplanen men inga beslut har ännu tagits, man får väga allmännyttan mot ev negativ påverkan. Ärendet skall dock snart upp till beslut i kommunfullmäktige.

(s), (fp) och (mp) förhöll sig mer avvaktande.


Samhällsbyggnadsfrågor – högre hus mm

Med ett exempel från Hjo frågades om vi inte kan få se en upprustning av hamnmiljöerna. Varför har vi inte ett miljöråd eller t o m en stadsarkitekt?


På många platser är det kommunen som är ägare till befintliga hamnområden. Så är dock inte fallet i Öckerö kommun, utan här ägs hamnområdena huvudsakligen av de olika hamnföre-ningarna. Öckerö kommuns möjligheter är därför begränsade till att delta i förändring av den fysiska miljön inom hamnområdena. Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (m) tyckte dock att vi är på rätt väg med pågående uppsnyggning av Öckerö hamnplan, där kommunen äger viss del av marken och där de i övrigt genomförda förändringarna till stor del skett efter mångårigt samråd mellan Öckerö Hamn- & Fiskareförening, kommunen och näringslivet. I syfte att få till stånd önskvärda förbättringar även inom Hönö Klova hamnområde finns i dagsläget planer på att försöka etablera ett motsvarande samarbete även här, där det är hamn-föreningen som i stort sett äger alla mark.

Flera partier vill bygga högre hus. Där var alla överens om att det bara gäller 5-6 våningar och där det är lämpligt.

En allmän översyn av gamla otidsenliga detaljplaner, som hindrar önskade kompletteringsbyggen på rymliga tomter sades vara alldeles för kostsamt.


Konferenshotell i Östra hamnen?

Det hettade till när frågan om utfallet av en detaljplan från 2003 kom upp. Flera stora plåthallar har på senare tid byggts strandnära och intill det historiskt och kulturellt intressanta fiskeläget Sandviks holme. Kommer de återstående tomterna bli likadana? Nej, här avser nu kommunen ställa krav på mer nyanserad bebyggelse som främjar besöksnäringen, gärna ett konferenshotell med 60 - 80 rum. Nu väntar man bara på att intressenter skall dyka upp.

Se även bilder nedan


Golfens spelningar stoppade

Nästa känsliga fråga gällde bygglov till Golfens nya anläggning i Klova, framför allt dess ljudstörande utescen mot bostadsbebyggelsen. Många skrivelser har under sommaren kommit in från intillboende om detta. Den dystert gråa färgsättningen har många också undrat över.

Varför styrde inte kommunen över uteserveringen till andra sidan?

Här gav Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Matz Torgeby (kd) besked att kommunen stoppat spelningarna tills åtgärder vidtagits, som får ner ljudnivån från uppmätta 72 dB till tillåtna 45 dB. En översyn av bygglovsansökan skall också ske. Mycket olyckligt det som hänt, tyckte Torgeby. Vi har velat stötta Golfen.

Se även bild nedan


Öråden betyder något

Partierna framhåller gärna föreningarnas betydelse i den kommunala demokratin.

Tas öråden synpunkter på allvar? Risken med att förslag inte får gehör och åtgärdas blir att medborgarnas engagemang snabbt avtar. Hur kan ni politiker förändra sådana attityder, blev den avslutande frågan. -För tio år sedan var det annorlunda, idag har vi ett mycket gott samarbete, blev det samstämmiga svaret från politikerpanelen, som tackades för sin medverkan.


Ensfyrarna på Fotö hotade

Ett särskilt referat kommer inom kort om aktiviteterna för att om möjligt bevara fyrpelarna som ett kulturminne av en viktig epok i sjöfarten. Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg deltog med att understryka dessa fyrars unika funktion och utförande.

 SMÅSKALIGT - STORSKALIGT

FRÅGA VÅRA POLITIKER

OM FRAMTIDEN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

Alla partiledarna i kommunfullmäktige svarade på mötet

Torsdag 9 September kl 19-21  i Bergagårdsskolans bamba (=vallokalen) 

HÄR ÄR FRÅGORNA  FRÅN HÖNÖ ÖRÅD:

ALLMÄNT:  

       

1. SIMHALL


Alla partierna verkar överens om att vilja bygga en simhall, gärna kopplat med en ny fritidsgård för ungdomarna.

Det har vi i öråden alltid fått svaret att "det finns inga pengar till" när frågan kommit upp.

Finns det pengar nu? Var och när blir den realiserad?


2. SKOLAN


Vad har partierna för program för att höja viljan till att kvalificera sig till högre utbildning hos framför allt unga killar?

3. KOMMUNIKATION

Alla partierna vill förbättra kommunikationerna mellan öarna.

Hur har har ni tänkt att t ex Björkö skall knytas bättre samman med de ihopbyggda öarna? 

Kan det bli en snabb katamaranfärja för även bilar, som redan finns i Norges fjordar? 

 

4. ENERGI


Är alla partierna överens om kommunens linje att all energi skall vara lokalt producerad?

Är alla stolta över att sälja ut kommunens unika tillgång, den orörda havs- och skärgårdsmiljön, till vindkraftsindustrin?

Till vilket pris i förstörd miljö och anseende?


Är det inte mer logiskt att köpa den förnybara energin där den är effektivast framställd, oavsett var den är producerad?


5. SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR


a) Visar ett exempel från en i storlek jämförbar kommun, Hjo, där man nyligen upprustat belysningen och miljön i hamnen.

Vill partierna medverka till att höja nivån för utformningen av vår gemensamma fysiska miljö som allmänna platser, hamnar mm?


b) Varför har vi inte en stadsarkitekt och ett miljöråd i kommunen?


c) Varför är Stadsbyggnadsförvaltningen dimensionerad för att bara klara planläggning av 30 nya bostäder per år?


d) Några partier vill underlätta att bygga högre hus i kommunen. Hur höga, var då och varför?


e) Många bygglovssökande har upplevt att gamla detaljplaner hindrar  kompletteringsbyggande inom befintliga fastigheter?

Varför görs inte en allmän översyn av kommunens planer?


HÖNÖ:


6. ÖSTRA HAMNEN (bilder nedan)


Är partierna i ljuset av åren som gått, nöjda med utvecklingen av den 2003 fastlagda detaljplanen för Östra hamnen i Klova? 

Har det inte diskuterats i dåvarande Tekniska nämnden att undvika att stora plåtskjul liknande det som nyss byggts i strandnära läge?

Hur ser utvecklingen ut för de obebyggda tomterna?


7. GOLFEN (bilder nedan)


Hur kunde kommunen vid Golfens förnyelse  ge bygglov för en utescen, som uppenbarligen skulle permanenta och förlänga ett mångårigt elände med störande ljud?

Varför styrdes inte uteserveringen över till södra sidan?


8. FYRPELARNA PÅ FOTÖ


Från Hönö ser vi ännu de två återstående enslinjefyrarna på Fotös klippor. Sjöfartsverket hade redan i våras påbörjat rivningen av den ena, när enskilda fotö- och hönöbor ingrep och fick ett anstånd för att försöka bevara fyrpelarna som ett minne av en sjöfartsepok. De är imponerande stadigt byggda och förhandlingar med verket och markägarna pågår. Dock finns en rädsla hos de senare att ansvar skall läggas på ägarnas barn och barnbarn i framtiden om de till slut måste rivas.

Vill partierna och kommunen stödja strävandena att bevara pelarna?


DEMOKRATI:


9. ÖRÅDEN

I visioner och partiprogram framhålls vikten av att föreningslivet  blomstrar och att alla medborgare skall engageras i kommunens göranden.

Hur ser ni i partierna på örådens verksamhet? Tas örådens synpunkter på allvar eller avfärdas det som bara kringboendes gnäll , när något nytt skall genomföras?

Risken med att inte åtgärda enkla väl underbyggda förbättringar t ex i  trafikmiljön som föreslagits från ö- och byråd, är att det ideella engagemanget för vår genensmma omvärld mycket snabbt avtar.  Hur vill ni politiker förändra sådana attityder?

                                            ------------

Vad händer på Golfen?

Andreas Eriksson på Golfen berättar att där skall tillkomma 500 m2 festvåning med konferensmöjligheter, 8 bowlingbanor och en galleria med 6 butiker. Sportlife gym (f d Nika)flyttar dit, restaurangen byggs ut senare men redan v. 27 öppnar uteserveringen.

T h på bilden ovan ses scenen till uteserveringen. Oroande är att ljudet därfrån fortsätter studsa in mot de närboende men Andreas menar att det inte skall bli några problem. Många runt omkring har dock störts under sommaren. Åtgärder måste till för att minska ljudproblemen, det är uppenbart!

                                            ------------

Vad händer på brandtomten (Trubaduren)?

Bygglovsansökan är inlämnad för en tvåvåningsbyggnad ungefär lika stor som tidigare,

innehållande restaurang och butiker. Vi återkommer framöver.

                                            ------------

Har ni sett Ö-varvets nya hallbyggnad i ett underbart  utsiktsläge i östra hamnområdet?

Detta är inte mycket att säga om. Hallen följer och visar konsekvensen av kommunens fastlagda

detaljplan från 2003. 

Vad kommer härnäst?  Kan platsens fantastiska möjligheter ännu räddas ?

                                            ------------

Nya styrelsen sammanträder i kommunhuset 10-05-11                                        .... och testar efter stängning öppet möte utanför 

Fr v Bengt Svanholm, Sigvard Utbult, Mats Nilsson,

Jan Gustafsson, Lars-Erik Särnblom, Marianne Skruf

foto: Robert Lindberg

                                            ------------

Hönö Öråds styrelse sammanträdde måndagen 7 juni och 23 augusti för att planera höstens aktiviteter. Se ovan.

Dominerande fråga 7/6 blev frågan om KF:s antagande av detaljplan för ICA:s utbyggnad på Röd samt exploateringsavtal. Kritiska synpunkter som inkommit har inte bedömts hindra ett antagande.  Kommunfullmäktige antog planen 2010-06-10.

Detaljplan för mötes-och idrottshall på Suddaområdet (mittemot Betel)  antogs också.

                                            ------------

ÅRSMÖTET & DEBATT OM ICA:S UTBYGGNAD

Årsmötet söndag 21 mars blev välbesökt. Ca 50 personer hade lockats speciellt till debatten om ICA:s utbyggnadsplaner, vilka presenterades av ICA-handlaren Håkan Järnebratt samt Henrik Wahlström och Lars Ihre från ICA centralt. Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag och Samhällsbyggnadsnämndens Matz Torgeby svarade för kommunens ställningstaganden, varefter en livlig debatt följde.

 

PROTOKOLL och referat från årsmötet söndagen 2010-03-21 finns under Dokument och Debatt ovan


Minnesanteckningar från kommunens informationsmöte till öråden 2010-05-11

under Dokument ovan

                                                                           -------------

Mer information från kommunen på     www.ockero.se

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27