AKTUELLT

Adress- och telefonlista 

Styrelseledamöter, -suppleanter, revisorer och valberedning i Hönö Öråd

2017/18


Ordförande

Jan Gustafsson, Brisvägen 9, 475 40 Hönö

Tfn 96 85 95, 0706-412222.  E-post: janbertil.g@outlook.com

V ordförande

             Sigvard Utbult, Hökvägen 10, 475 42 Hönö

             Tfn 96 73 89, 0707-33 29 25. E-post: sigvard.utbult@telia.com

Kassör

Marianne Skruf, Klåva Backe 14, 475 42 Hönö

Tfn 96 26 00, 0702-302086.  E-post: marianne_skruf@hotmail.com

Sekreterare

   Rune Bertrandsson

   Västra vägen 83, 475 42 Hönö

   bertrandssonrune@gmail.com

Ledamot

Henrik Karlsson, Radarvägen 3, 475 42 hönö

Tfn 0705224344, hkhgravab@gmail.com

Ledamot

Astrid Gustafsson, Gårdavägen 23, 475 42 Hönö

Tfn 96 68 69, 0705-867534. E-post:  astrid.gustavsson@glocalnet.se

Ledamot

Anna Björndal

Nötåsvägen 21, 475 41 Hönö

Tel 031-969898  anna@lovely.se

Ledamot webansvarig

             Bengt Svanholm, Vänhemsvägen 4, 475 42 Hönö

             Tfn 298870, 0708-298870.  E-post: bengt@svanholmarkitekt.se

Ledamot

Malin Karlbäck, Kaprifolvägen 7, 475 41 Hönö

Tfn 96 91 08, 0705-41 26 06. E-post

dr.malin.hansson@hotmail.com

Suppleant

Stefan Ljungkvist, Oxelvägen 4, 475 41 Hönö

Tfn 96 56 22. E-post: ljungkvist.stefan@gmail.com

Suppleant

Sten Olofsson, Bergsvägen 13, 475 42 Hönö

Tfn 0708755117,  so@acrevi.se

Suppleant

Mats Nilsson, Kaptensvägen 27, 475 41 Hönö

Tfn 962701, 0705577916 

Suppleant

Per-Gunnar Tverelv, Kårevägen 9, 475 40 Hönö

Tfn 96 96 08. E-post: p-g.tverelv@telia.com

------------------------------------------------------------------------------------------

Revisor

Hans Taremark, Västra vägen 24, 475 42 Hönö

Tfn 96 73 25. E-post: hans@klova.se

Revisorsuppleant

Jens Grandinsson, Hamnvägen 56, 475 41 Hönö

Tfn 0705-11 34 03 E-post: jens.grandinsson@swipnet.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedning, kontaktperson


Marianne Lönn, Hästenvägen 20, 475 42 Hönö

Tfn 96 71 38. E-post: marianne.lonn@telia.com

Jan Gustafsson är Hönö Öråds ordförande.

VÄLKOMMENHönö Öråd önskar alla välkommen till ett nytt aktivt år med örådet.


Kontakta oss om du vill påverka och bli välinformerad om vad som sker i vår kommun.

Ingår i styrelsen 2018/19

 

Ledamot/ Suppleant

               Christina Ingmyr, Sandlyckevägen 24, 475 42 Hönö

               Tfn 070-5482906, 070-9968540

honoorad.se 

Uppdaterad 2014-12-27